bildspel_clubcar

Västerservice Tractor AB tillhandahåller ett flertal maskiner för uthyrningsändamål i allt från elbilar, traktorer till gräsklippare.

Utefter kundens behov kan hyran ske under kortare till längre perioder. För kunden som är osäker om eventuell investering skall göras så finns möjlighet till att som steg 1 hyra med möjlighet till köp.

Läs mer

Tjänster

Uthyrning

bildspel_hako

Västerservice Tractor AB tillhandahåller reservdelar i original till de flesta maskintyper inom Park & Förvaltning.

Vikten av originaldelar kan spela stor roll för maskinens livslängd, delarnas funktion och passning samt i längden kostnaden för din maskin under dess livscykel.

Läs mer

Tjänster

Originaldelar

bildspel_kioti

Västerservice Tractor AB erbjuder Praktisk maskinutbilning för användare i fält.

Utbildningen ger deltagaren kunskap att själv kunna utföra daglig skötsel, förebyggande underhåll samt avhjälpande av vanligt förekommande fel. Vidare genom utvecklad kunskap undvika driftsstopp samt minska kostnader för reparationer och underhåll.

Läs mer

Tjänster

Utbildningar

bildspel_kioti

Västerservice Tractor AB samarbetar med erkända internationella leverantörer av finansiella lösningar.

Vi använder våra partners finansiella expertis och vårt maskinkunnande för att finansiera utrustning och rörelsekapital. På detta sätt skapar vi värde för våra kunder och hjälper dem att stärka sin konkurrenskraft.

Läs mer

Tjänster

Finansiering

bildspel_ventrac

Har du som kund behov av förvaring av din maskin under den säsong då den inte används så erbjuder Västerservice Tractor AB lösningar för detta.

Utöver förvararing erbjuder vi efter kundens behov underhåll, service och reparationer för att du som kund skall få en maskin som är förberedd inför sin användingssäsong.

Tjänster

Säsongsförvaring

bildspel_timan

Västerservice Tractor AB utvärderar kundens behov och möjligheter grundligt innan förslag på maskintyp.

Behovsanalysen sker i samarbete med dig som kund utifrån ett helhetsperspektiv där vi strävar efter att beakta allt ifrån ekonomi, användarmiljö till maskinegenskaper etc.

Tjänster

Behovsanalys